Κλείσιμο του χάσματος μεταξύ πωλήσεων και μάρκετινγκ

Screen Shot 2013 03 02 12.24.38 σε PM

Το θέμα του αλλαγή διοχέτευσης πωλήσεων είναι στο μυαλό κάθε εταιρείας. Ένα μεγάλο μέρος της αλλαγής είναι ο τρόπος με τον οποίο εξετάζουμε τις πωλήσεις, και το πιο σημαντικό, πώς η στρατηγική των πωλήσεων και του μάρκετινγκ είναι πιο ευθυγραμμισμένη από ποτέ. Οι οργανισμοί πρέπει να αναλύσουν πώς ο οργανισμός τους προσεγγίζει τις πωλήσεις σε σταθερή βάση, ώστε να μην χάνουν ευκαιρίες. Οι μεταβάσεις σας από μάρκετινγκ σε πωλήσεις είναι απρόσκοπτες; Παρέχετε αρκετές πληροφορίες και στα δύο μέρη; Στοχεύετε τις σωστές προοπτικές; Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε τακτικά.

Η δυνατότητα πωλήσεων, κατά τη γνώμη μου, φέρνει κοντά τις δύο ομάδες (πωλήσεις και μάρκετινγκ). Δημιουργεί μια συμβιωτική σχέση, όπου η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την άλλη και το αντίστροφο. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι ομάδες γίνονται πιο ολοκληρωμένες και δημιουργούν ροές εργασίας που θα διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις και θα διατηρήσουν τους πελάτες.

Οι πελάτες μας στο TinderBox έχουν συνεργαστεί με μια ποικιλία διαφορετικών οργανισμών παρέχοντας στους πελάτες τους λογισμικό διαχείρισης προτάσεων πωλήσεων. Οι προτάσεις πωλήσεων αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας πωλήσεων, αλλά αναγνωρίζουν επίσης ότι οι αλληλεπιδράσεις πριν φτάσει ένας πωλητής στο στάδιο της πρότασης θέτουν τον τόνο για τη σχέση που προχωρά. Η ακρόαση των πελατών και η συλλογή δεδομένων από το μάρκετινγκ θα σας βοηθήσει όχι μόνο να φτάσετε στο βήμα της πρότασης, αλλά θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια πρόταση εμπλουτισμένων μέσων που απευθύνεται στις επιθυμίες και τις ανάγκες αυτής της προοπτικής.

Συνεργαστήκαμε με την ομάδα στο TinderBox για να κάνουμε κάποια έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα πωλήσεων και πώς η εμφάνισή του αλλάζει το παιχνίδι. Αντιμετωπίζετε μερικούς από αυτούς τους πόνους στις πωλήσεις; Τι αλλαγές κάνετε στον οργανισμό σας για να ευθυγραμμίσετε τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ;

Infographic ενεργοποίησης πωλήσεων