Marketing Περιεχόμενο

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι έμποροι για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Καθώς το μάρκετινγκ - και όλες οι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες - εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα για επιτυχημένες εταιρείες. Γι 'αυτό κάθε ομάδα μάρκετινγκ πρέπει να καταλάβει τα βασικά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία;

Το αμερικανικό νομικό σύστημα παρέχει ορισμένα δικαιώματα και προστασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτά τα δικαιώματα και οι προστασίες εκτείνονται ακόμη και πέρα ​​από τα σύνορά μας μέσω εμπορικών συμφωνιών. Η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να είναι οποιοδήποτε προϊόν του νου που προστατεύει ο νόμος από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από άλλους στο εμπόριο.

Η πνευματική ιδιοκτησία - συμπεριλαμβανομένων των εφευρέσεων, των επιχειρηματικών μεθόδων, των διαδικασιών, των δημιουργιών, των εταιρικών ονομάτων και των λογότυπων - μπορεί να είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας. Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης πρέπει να καταλάβετε ότι η προστασία της πνευματικής σας ιδιοκτησίας είναι εξίσου σημαντική με την εξασφάλιση οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου στον ισολογισμό σας. Πρέπει να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις ευθύνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση και τη δημιουργία εσόδων από την πνευματική ιδιοκτησία σας.

Χρήση του νόμου IP για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σας

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι πνευματικής ιδιοκτησίας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά μυστικά.

  1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Εάν έχετε αναπτύξει μια αποκλειστική τεχνολογία, η ομοσπονδιακή προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρέχει στην εταιρεία σας το αποκλειστικό δικαίωμα να κάνει, να χρησιμοποιεί, να πωλεί ή να εισάγει την εφεύρεση ή την ανακάλυψη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εφόσον η τεχνολογία σας είναι νέα, χρήσιμη και αδιαμφισβήτητη, μπορείτε να έχετε αποκλειστικά δικαιώματα στη χρήση της που θα συνεχιστεί για τη διάρκεια της ευρεσιτεχνίας.

Η κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν σύμφωνα με ένα πρώτο αρχείο, όχι ένα πρώτο σύστημα δημιουργίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο εφευρέτης με την πρώτη ημερομηνία κατάθεσης θα έχει τα δικαιώματα για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό καθιστά το χρονοδιάγραμμα της αρχειοθέτησής σας κρίσιμο. Για να διατηρηθεί μια προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να υποβάλουν πρώτα για ένα ευκολότερο στην ασφάλεια προσωρινό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό τους δίνει ένα χρόνο για να συμπληρώσουν μια προσωρινή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εκδίδεται από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO) ισχύει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η εταιρεία σας ανταγωνίζεται στο εξωτερικό και χρειάζεται προστασία ευρεσιτεχνίας σε άλλες χώρες, πρέπει να υποβάλετε αίτηση όπου θέλετε προστασία. Η Συνθήκη Συνεργασίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθιστά ευκολότερο με διαδικασίες υποβολής μιας ενιαίας αίτησης διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας ταυτόχρονα σε 148 χώρες μέλη.

  1. Εμπορικά σήματα

Όπως γνωρίζει κάθε επαγγελματίας μάρκετινγκ, τα εμπορικά σήματα αποτελούν ζωτικό τρόπο για την προστασία των εμπορικών σημάτων μιας εταιρείας. Τα εμπορικά σήματα προστατεύουν τυχόν διακριτικά σήματα, όπως ένα λογότυπο ή επωνυμία, που διακρίνουν την επωνυμία σας από άλλα στην αγορά.

Η απλή χρήση εμπορικού σήματος στο εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε προστασία του κοινού δικαίου. Ωστόσο, η καταχώριση των σημάτων σας στο USPTO όχι μόνο διασφαλίζει ότι είστε πλήρως προστατευμένοι, αλλά επίσης αυξάνει το σύνολο των διορθωτικών μέτρων που έχετε στη διάθεσή σας εάν κάποιος παραβιάσει το εμπορικό σήμα σας. Η εγγραφή παρέχει επομένως σημαντικά οφέλη για τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της εποικοδομητικής ειδοποίησης προς το κοινό, του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης του σήματος σε σχέση με τις συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην καταχώριση, και μια ομοσπονδιακή αιτία δράσης για οποιαδήποτε παράβαση.

  1. Πνευματικά δικαιώματα

Το μάρκετινγκ μιας επωνυμίας ενέχει εγγενώς τη δημιουργία πρωτότυπων έργων, είτε με τη μορφή διαφημιστικών εικόνων, συντακτικών αντιγράφων ή ακόμα και κάτι τόσο φαινομενικά απλό όσο μια ανάρτηση κοινωνικών μέσων. Αυτοί οι τύποι εργασίας μπορούν να προστατευθούν από πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι μια μορφή προστασίας που παρέχεται βάσει του ομοσπονδιακού νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων για «πρωτότυπα έργα συγγραφέων» που καθορίζονται σε ένα απτό μέσο έκφρασης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο δημοσιευμένα όσο και μη δημοσιευμένα πνευματικά έργα, όπως ποίηση, μυθιστορήματα, ταινίες και τραγούδια, καθώς και διαφημιστικό αντίγραφο, γραφική τέχνη, σχέδια, λογισμικό υπολογιστών και ακόμη και αρχιτεκτονική.

Ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να εμποδίσει άλλους να πουλήσουν, να εκτελέσουν, να προσαρμόσουν ή να αναπαραγάγουν ένα έργο χωρίς άδεια - ακόμη και ουσιαστικά παρόμοια έργα που χρησιμοποιούνται για παρόμοιο σκοπό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν μόνο τη μορφή έκφρασης, όχι τα υποκείμενα γεγονότα, ιδέες ή μεθόδους λειτουργίας.

Γενικά, τα πνευματικά δικαιώματα επισυνάπτονται αυτόματα στον δημιουργό ενός νέου έργου κατά τη στιγμή της δημιουργίας του, αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε να τα εγγράψετε επίσημα στο Γραφείο πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εγγραφή παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας καταχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων, ορισμένων τεκμηρίων εγκυρότητας και του δικαιώματος προσφυγής για παράβαση και συλλογής πιθανών νομικών ζημιών και αμοιβών δικηγόρου. Η εγγραφή στο τελωνείο των ΗΠΑ σάς επιτρέπει επίσης να αποτρέψετε την εισαγωγή παράνομων αντιγράφων της εργασίας σας.

  1. Εμπορικά μυστικά

Μια άλλη κατηγορία πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι σημαντική για την προστασία είναι τα εμπορικά μυστικά της εταιρείας σας. Ένα «εμπορικό μυστικό» ορίζεται ως εμπιστευτική, αποκλειστική πληροφορία που παρέχει στην επιχείρησή σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε, από λίστες πελατών έως τεχνικές κατασκευής έως διαδικασίες ανάλυσης. Τα εμπορικά μυστικά προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό από τον κρατικό νόμο, ο οποίος γενικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τον νόμο περί ομοιόμορφων εμπορικών μυστικών. Ο νόμος θεωρεί τις ιδιόκτητες πληροφορίες σας εμπορικό μυστικό όταν:

  • Οι πληροφορίες είναι ένας τύπος, μοτίβο, συλλογή, πρόγραμμα, συσκευή, μέθοδος, τεχνική, διαδικασία ή άλλο προστατευμένο όργανο.
  • Το απόρρητό της παρέχει στην εταιρεία πραγματική ή δυνητική οικονομική αξία με το να μην είναι γνωστή ή να είναι άμεσα αποδεκτή. και
  • Η εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει το απόρρητό της.

Τα εμπορικά μυστικά προστατεύονται επ 'αόριστον έως ότου πραγματοποιηθεί δημόσια αποκάλυψη του μυστικού. Όλες οι εταιρείες πρέπει επομένως να αποφεύγουν την ακούσια αποκάλυψη. Η εφαρμογή συμφωνιών μη αποκάλυψης (NDA) με υπαλλήλους και τρίτα μέρη είναι η πιο κοινή νομική μέθοδος προστασίας των εμπορικών σας μυστικών. Αυτές οι συμφωνίες καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με εμπιστευτικές πληροφορίες και σας δίνουν μόχλευση σε περίπτωση κατάχρησης των εμπορικών σας μυστικών.

Η υπεξαίρεση συμβαίνει όταν το εμπορικό απόρρητο αποκτάται είτε με ακατάλληλο τρόπο είτε μέσω παραβίασης της εμπιστοσύνης και μπορεί να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου. Το πόσο εκτενώς έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία σας NDAs μπορεί να είναι ένας παράγοντας που χρησιμοποιεί ένα δικαστήριο για να εξακριβώσει εάν έχετε καταβάλει «εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση του απορρήτου», οπότε είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας χρησιμοποιεί καλά κατασκευασμένα NDA για χάρη της προστασίας IP σας .

Ένας έμπειρος δικηγόρος IP είναι η πρώτη σας γραμμή άμυνας

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι επιτακτική ανάγκη η εταιρεία σας να κατανοήσει πλήρως τα περιουσιακά της στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας και να τα προστατεύσει σωστά. Ένας δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας να μεγιστοποιήσει το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προστασίας IP.

Ο δικηγόρος IP σας είναι η πρώτη σας γραμμή άμυνας εναντίον άλλων που χρησιμοποιούν ή κάνουν κατάχρηση της IP σας. Είτε συνεργάζεστε με έναν εξειδικευμένο εξωτερικό πληρεξούσιο, όπως μέσω του Δίκτυο Prioriή προσλάβετε συμβούλους πλήρους απασχόλησης, ένας δικηγόρος IP είναι ο καλύτερος εξοπλισμός για να διατηρήσετε την IP σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα έπρεπε να είναι.

Πέιτζ Ζαντρί

Paige Zandri, Διευθυντής Δικτύου Δικηγόρων στο Priori Νομική, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του δικτύου δικηγόρων σε καθεμία από τις λειτουργικές περιοχές του Priori. Ο Paige είναι πρώην δικηγόρος εξάσκησης στη Νέα Υόρκη και είναι συμπρόεδρος της Solo and Small Firm Practice Committee στο New York County Lawyer's Association. Ο Paige αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Μπρούκλιν και ήταν παίκτης σόφτμπολ Division I στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ της Κομητείας της Βαλτιμόρης.

Σχετικά άρθρα

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.