Ενεργοποίηση πωλήσεων

signNow: Υπογράψτε έγγραφα online με νομικά δεσμευτικές ηλεκτρονικές υπογραφές

Πρόσφατα μοιραστήκαμε ένα άρθρο για τεχνολογία πωλήσεων και μια βασική πλατφόρμα που πρέπει να συμπεριληφθεί στη στοίβα πωλήσεών σας είναι μια Ηλεκτρονική υπογραφή λύση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΕΚΔΟΣΗ Ο νόμος ψηφίστηκε σε νόμο το 2000 και υπό την προϋπόθεση ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι νομικά δεσμευτικές, εφόσον μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ταυτότητα του υπογράφοντος επαληθεύεται και ότι υπάρχει αρχείο της συναλλαγής.

Μόλις εγκριθεί αυτός ο νόμος, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής κυκλοφόρησαν στην αγορά και υιοθετήθηκαν γρήγορα από τις εταιρείες.

Παγκόσμια υποστήριξη για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ακολουθούν άλλες χώρες σημαντικού μεγέθους και η νομοθεσία που θέσπισε για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπογραφών.

 1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το eIDAS Ο κανονισμός εκδόθηκε το 2014 και τέθηκε σε ισχύ το 2016. Ο κανονισμός παρέχει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών σφραγίδων και της χρονοσήμανσης, και θεσπίζει μια βάση για τη διασυνοριακή αναγνώριση ηλεκτρονικών υπογραφών σε ολόκληρη την ΕΕ.
 2. Στον Καναδά, ο νόμος περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών και ηλεκτρονικών εγγράφων (ΠΙΠΕΔΑ) τροποποιήθηκε το 2015 για να αποσαφηνιστεί το νομικό καθεστώς των ηλεκτρονικών υπογραφών και να δοθεί ένα πλαίσιο για τη χρήση τους στις εμπορικές συναλλαγές.
 3. Στην Αυστραλία, ο νόμος για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές ψηφίστηκε το 1999, παρέχοντας τη νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και καθιερώνοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση τους στο εμπόριο και τις κρατικές συναλλαγές.
 4. Στη Σιγκαπούρη, ο νόμος για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές ψηφίστηκε το 1998, παρέχοντας νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και καθιερώνοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση τους στις εμπορικές συναλλαγές.
 5. Στην Κίνα, ο νόμος για την ηλεκτρονική υπογραφή θεσπίστηκε το 2005, παρέχοντας νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και καθιερώνοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση τους στο εμπόριο και τις κρατικές συναλλαγές.
 6. Στην Ινδία, ο νόμος για την τεχνολογία πληροφοριών θεσπίστηκε το 2000, παρέχοντας νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και θεσπίζοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση τους στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 7. Στη Βραζιλία, ο Αστικός Κώδικας της Βραζιλίας τροποποιήθηκε το 2001 για να παρέχει νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και να θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρήση τους στις εμπορικές συναλλαγές.

Τι είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής;

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής (e-signature) περιλαμβάνει συνήθως μια σειρά από χαρακτηριστικά και λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να υπογράφουν, να στέλνουν και να διαχειρίζονται έγγραφα ψηφιακά. Μερικά από τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαμβάνουν:

 1. Λήψη υπογραφής: Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω ποικίλων μεθόδων, όπως ποντίκι, δάχτυλο ή γραφίδα σε συσκευή με οθόνη αφής ή πληκτρολόγιο ψηφιακής υπογραφής.
 2. Προετοιμασία και διαχείριση εγγράφων: Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν, να δημιουργούν και να διαχειρίζονται έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, όπως αρχεία PDF ή Word, και να τα προετοιμάζουν για υπογραφή.
 3. Έλεγχος ταυτότητας και επαλήθευση: Η πλατφόρμα παρέχει μηχανισμούς για τον έλεγχο ταυτότητας και την επαλήθευση της ταυτότητας των υπογραφόντων, όπως μέσω επαλήθευσης μέσω email, SMS έλεγχο ταυτότητας ή ερωτήσεις ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται στη γνώση.
 4. Τύποι υπογραφών και επιλογές: Η πλατφόρμα προσφέρει διάφορους τύπους ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως δακτυλογραφημένες ή σχεδιασμένες υπογραφές, βιομετρικές υπογραφές ή ψηφιακές υπογραφές που χρησιμοποιούν τεχνολογία κρυπτογράφησης.
 5. Ροή εργασιών και αυτοματισμός: Η πλατφόρμα παρέχει ροές εργασίας και δυνατότητες αυτοματισμού που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν πρότυπα, να αυτοματοποιούν τη δρομολόγηση και τις εγκρίσεις εγγράφων και να παρακολουθούν την πρόοδο και την κατάσταση της υπογραφής.
 6. Ενοποίηση και API: Η πλατφόρμα ενσωματώνεται με άλλα συστήματα και εφαρμογές μέσω APIs, επιτρέποντας στους χρήστες να ενσωματώσουν δυνατότητες υπογραφής σε άλλες εφαρμογές λογισμικού, όπως π.χ CRM or ERP συστήματα.
 7. Ασφάλεια και συμμόρφωση: Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ισχυρές δυνατότητες ασφάλειας και συμμόρφωσης, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφαλή αποθήκευση, διαδρομές ελέγχου και συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως ο GDPR ή το HIPAA.
 8. Εμπειρία χρήστη (UX): Η πλατφόρμα παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να υπογράφουν εύκολα και γρήγορα και να διαχειρίζονται έγγραφα με δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή ή τοποθεσία.

Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν σε άτομα και οργανισμούς να εξορθολογίσουν τις ροές εργασίας εγγράφων, να μειώσουν τη χρήση χαρτιού, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα και να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών (CX). Τελικά, αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες πωλήσεών σας μπορούν να επικεντρωθούν στο κλείσιμο αντί να σπρώχνουν συνημμένα μπρος-πίσω.

Ποια είναι τα οφέλη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής;

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής (e-signature) έναντι των παραδοσιακών υπογραφών με στυλό και χαρτί. Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

 1. Ευκολία και ταχύτητα: Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής επιτρέπουν την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για φυσικές συναντήσεις, ταχυδρομείο ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την υπογραφή εγγράφων.
 2. Η εξοικονόμηση κόστους: Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά κόστη που σχετίζονται με το χαρτί, την εκτύπωση και τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, καθώς και να μειώσουν το χρόνο και το κόστος που σχετίζεται με τη μη αυτόματη διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση εγγράφων.
 3. Ασφάλεια και έλεγχος ταυτότητας: Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου ταυτότητας και μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της ταυτότητας του υπογράφοντος, όπως έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, επαλήθευση μέσω email ή SMS και έλεγχο ταυτότητας βάσει γνώσης. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο δόλιας δραστηριότητας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
 4. Αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα: Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής επιτρέπουν την υπογραφή, τη δρομολόγηση και την επεξεργασία των εγγράφων γρήγορα και αποτελεσματικά, μειώνοντας τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για το χειρισμό μη αυτόματων διαδικασιών. Αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα της ομάδας πωλήσεων, εκσυγχρονίζει τις ροές εργασίας και δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να επικεντρωθούν σε εργασίες με περισσότερη προστιθέμενη αξία.
 5. Συμμόρφωση και νομική εγκυρότητα: Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής παρέχουν μια διαδρομή ελέγχου και μηχανισμό προφανούς παραποίησης που μπορεί να βοηθήσει στην απόδειξη της εγκυρότητας και της γνησιότητας μιας υπογραφής σε περίπτωση νομικών διαφορών. Αυτό ενισχύει τη συμμόρφωση με ειδικούς κανονισμούς και νομικές απαιτήσεις του κλάδου, όπως π.χ HIPAA, GDPR, ή ESIGN Act.

Συνολικά, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής προσφέρουν μια πιο βολική, ασφαλή, αποτελεσματική και οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές υπογραφές με στυλό και χαρτί, παρέχοντας σε άτομα και οργανισμούς μια σειρά από οφέλη που μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις ροές εργασίας τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

signNow: Ηλεκτρονική υπογραφή που σπάει τα εμπόδια. Όχι Προϋπολογισμοί

υπογράψτε τώρα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους να υπογράφουν έγγραφα στο διαδίκτυο, να δημιουργούν συμφωνίες, να διαπραγματεύονται συμβάσεις και να αποδέχονται πληρωμές με νομικά δεσμευτικές Ηλεκτρονικές υπογραφές.

Χαρακτηριστικά υπογράψτε τώρα συμπεριλαμβάνω:

 • Νομικά δεσμευτική ηλεκτρονική υπογραφή – δημιουργήστε την ηλεκτρονική σας υπογραφή σε δευτερόλεπτα σε οποιονδήποτε επιτραπέζιο υπολογιστή, υπολογιστή ή φορητή συσκευή. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να σχεδιάσετε ή να ανεβάσετε μια εικόνα της υπογραφής σας.
 • Ισχυρό API – προσφέρετε μια απρόσκοπτη εμπειρία ηλεκτρονικής υπογραφής από οποιονδήποτε ιστότοπο, CRM ή προσαρμοσμένη εφαρμογή – οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
 • Ροές εργασίας υπό όρους – οργανώστε έγγραφα σε ομάδες και δρομολογήστε τα αυτόματα στους παραλήπτες με σειρά ρόλων.
 • Γρήγορη κοινή χρήση εγγράφων – συλλέγετε ηλεκτρονικές υπογραφές πιο γρήγορα κοινοποιώντας τα έγγραφά σας με πολλούς παραλήπτες μέσω συνδέσμου – δεν χρειάζεται να προσθέσετε διευθύνσεις email παραληπτών.
 • Επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα – δημιουργήστε απεριόριστα πρότυπα των εγγράφων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Κάντε τα πρότυπά σας εύκολα στη συμπλήρωση προσθέτοντας προσαρμόσιμα πεδία με δυνατότητα συμπλήρωσης.
 • Βελτιωμένη ομαδική συνεργασία – δημιουργήστε ομάδες στο signNow για ασφαλή συνεργασία σε έγγραφα και πρότυπα.
 • Προσαρμογή εμπορικού σήματος – διαδώστε τα νέα για την εταιρεία σας. Προσθέστε το λογότυπό σας σε κάθε πρόσκληση eSignature που στέλνετε σε πελάτες και υπαλλήλους.
 • Προηγμένη ασφάλεια – περιορίστε την πρόσβαση στα έγγραφά σας με κωδικό πρόσβασης ή έλεγχο ταυτότητας υπογράφοντος δύο παραγόντων (2FA).

Το signNow μας παρέχει την ευελιξία χρειάζεται για να λάβουμε τις σωστές υπογραφές στα σωστά έγγραφα, στις σωστές μορφές, με βάση την ενσωμάτωσή μας με το NetSuite.

Kodi-Marie Evans, Διευθυντής Επιχειρήσεων NetSuite στο Xerox

Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή signNow

Αποκάλυψη: Martech Zone είναι θυγατρική της υπογράψτε τώρα και χρησιμοποιούμε τον σύνδεσμο θυγατρικών μας σε αυτό το άρθρο.

Douglas Karr

Douglas Karr είναι ο ιδρυτής του Martech Zone και αναγνωρισμένος ειδικός στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο Ντάγκλας βοήθησε στην έναρξη πολλών επιτυχημένων νεοσύστατων επιχειρήσεων της MarTech, βοήθησε στη δέουσα επιμέλεια άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εξαγορές και επενδύσεις της Martech και συνεχίζει να λανσάρει τις δικές του πλατφόρμες και υπηρεσίες. Είναι συνιδρυτής του Highbridge, μια συμβουλευτική εταιρεία ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο Ντάγκλας είναι επίσης δημοσιευμένος συγγραφέας ενός οδηγού Dummie και ενός βιβλίου επιχειρηματικής ηγεσίας.

Σχετικά άρθρα

2 Σχόλια

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.