Τι είναι το Διαδίκτυο των πραγμάτων; Τι σημαίνει για το μάρκετινγκ;

Η συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο γίνεται πραγματικότητα για σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή. Αυτό θα διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στα μεγάλα δεδομένα και το μάρκετινγκ στο εγγύς μέλλον μας. Η Gartner έχει προβλέψει ότι έως το 2020 θα υπάρχουν πάνω από 26 δισεκατομμύρια συσκευές συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο. ] = [op0-9y6q1 Τι είναι το Διαδίκτυο των πραγμάτων Τα πράγματα αναφέρονται σε πράγματα που συνήθως δεν φαντάζουμε ότι είναι συνδεδεμένα. Τα πράγματα μπορεί να είναι σπίτια, συσκευές, συσκευές, οχήματα ή ακόμα και άνθρωποι. Οι άνθρωποι θα