Πώς να συμπιέσετε ένα αρχείο PDF με το Adobe

Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούσα ένα εξαιρετικό εργαλείο τρίτων για τη συμπίεση των αρχείων PDF για χρήση στο Διαδίκτυο. Η ταχύτητα είναι πάντα ένας παράγοντας στο διαδίκτυο, οπότε είτε στέλνω ένα αρχείο PDF είτε το φιλοξενώ, θέλω να διασφαλίσω ότι είναι συμπιεσμένο. Γιατί να συμπιέσετε ένα PDF; Η συμπίεση μπορεί να πάρει ένα αρχείο πολλαπλών megabyte και να το μειώσει σε μερικές εκατοντάδες kilobyte, καθιστώντας ευκολότερη την ανίχνευση από τις μηχανές αναζήτησης, καθιστώντας το πιο γρήγορο