Διαφήμιση συμπεριφοράς έναντι διαφήμισης με βάση τα συμφραζόμενα: Ποια είναι η διαφορά;

Η ψηφιακή διαφήμιση μερικές φορές έχει μια κακή ραπ για το σχετικό κόστος, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όταν γίνεται σωστά, μπορεί να επιφέρει ισχυρά αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι η ψηφιακή διαφήμιση επιτρέπει μια πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από οποιαδήποτε μορφή οργανικού μάρκετινγκ, γι' αυτό και οι έμποροι είναι τόσο πρόθυμοι να δαπανήσουν για αυτήν. Η επιτυχία των ψηφιακών διαφημίσεων, φυσικά, εξαρτάται από το πόσο καλά ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού-στόχου.