Κατανόηση της ανάλυσης διευθύνσεων, της τυποποίησης και των API επαλήθευσης παράδοσης

Πριν δουλέψω στο Διαδίκτυο, δούλευα για μια δεκαετία στον κλάδο των εφημερίδων και των ταχυδρομείων. Επειδή η αποστολή ή παράδοση μιας φυσικής επικοινωνίας μάρκετινγκ ήταν τόσο ακριβή, ήμασταν εξαιρετικά προσεκτικοί σχετικά με την καθαριότητα των δεδομένων. Θέλαμε ένα κομμάτι ανά νοικοκυριό, ποτέ περισσότερο. Εάν παραδώσαμε μια σειρά από τα ίδια κομμάτια άμεσης αλληλογραφίας σε μια διεύθυνση, αυτό προκάλεσε πολλά ζητήματα: Ένας απογοητευμένος καταναλωτής που θα εξαιρεθεί από όλες τις επικοινωνίες μάρκετινγκ. Πρόσθετα έξοδα αποστολής ή