Αγόρασα ένα νέο Drone για πελάτες… και είναι εκπληκτικό

Πριν από λίγα χρόνια, συμβούλευα έναν μεγάλο εργολάβο στέγης για την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Αναδημιουργήσαμε και βελτιστοποιήσαμε τον ιστότοπό τους, ξεκινήσαμε μια συνεχή καμπάνια στάγδην για τη λήψη κριτικών και ξεκινήσαμε να δημοσιεύουμε τα έργα τους στο διαδίκτυο. Ένα πράγμα που έλειπε, ωστόσο, ήταν πριν και μετά τις φωτογραφίες των ακινήτων. Με μια σύνδεση στο σύστημα προσφοράς και διαχείρισης έργων, μπόρεσα να δω ποιες ιδιότητες έκλειναν και πότε τα έργα τελείωναν. Μετά