Το μεγαλύτερο μέρος της απόφασης αγοράς στο B2B πραγματοποιείται πριν από την επαφή με την εταιρεία σας

Μέχρι τη στιγμή που μια άλλη επιχείρηση επικοινωνεί με την επιχείρησή σας για να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία σας, είναι τα δύο τρίτα έως το 90 τοις εκατό της διαδρομής αγοράς τους. Πάνω από τους μισούς αγοραστές B2B ξεκινούν τη διαδικασία επιλογής του επόμενου προμηθευτή τους κάνοντας κάποια άτυπη έρευνα σχετικά με τις επιχειρηματικές προκλήσεις που σχετίζονται με ένα πρόβλημα που ερευνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζούμε! Οι αγοραστές B2B δεν έχουν υπομονή ή χρόνο