Είναι το Celebrity Endorsements μια βιώσιμη επιλογή μάρκετινγκ;

Το Celebrity Endorsement θεωρούσε πάντα μια βιώσιμη επιλογή για τις εταιρείες να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Πολλές εταιρείες πιστεύουν ότι τα προϊόντα τους που σχετίζονται με μια δημοφιλή διασημότητα θα βοηθήσουν στην αύξηση των πωλήσεων. Οι καταναλωτές φαίνονται αβέβαιοι για την επιρροή τους, με το 51% να δηλώνει ότι η έγκριση των διασημοτήτων κάνει ελάχιστη ή καθόλου διαφορά στις αποφάσεις αγοράς τους. Ενώ η απόδοση επένδυσης σε πολλές τεχνικές μάρκετινγκ είναι μετρήσιμη - η απόδοση επένδυσης σε διασημότητες μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Υπάρχουν πολλά