Ένας οδηγός για συνομιλητικό σχεδιασμό για το Chatbot σας - Από το Landbot

Τα Chatbots συνεχίζουν να γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα και παρέχουν μια πολύ πιο απρόσκοπτη εμπειρία για τους επισκέπτες του ιστότοπου από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Ο συνομιλητικός σχεδιασμός βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε επιτυχούς ανάπτυξης chatbot… και κάθε αποτυχίας. Τα Chatbots αναπτύσσονται για την αυτοματοποίηση της καταγραφής δυνητικών πελατών και της πιστοποίησης, της υποστήριξης πελατών και των συχνών ερωτήσεων (FAQ), του αυτοματισμού επιβίβασης, των προτάσεων προϊόντων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της πρόσληψης, των ερευνών και των κουίζ, των κρατήσεων και των κρατήσεων. Προσδοκίες των επισκεπτών του ιστότοπου