Πλατφόρμα υπηρεσιών περιεχομένου GRM: Φέρνοντας ευφυΐα στις επιχειρηματικές σας διαδικασίες

Οι πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου επιχείρησης (ECM) συνεχίζουν να προωθούν τις προσφορές τους, όχι μόνο καθιστώντας αποθετήρια εγγράφων, αλλά στην πραγματικότητα παρέχουν πληροφορίες για επιχειρηματικές διαδικασίες. Η πλατφόρμα υπηρεσιών περιεχομένου της GRM (CSP) είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων. Είναι μια λύση όπου μπορούν να δημιουργηθούν κοινόχρηστα έγγραφα και, στη συνέχεια, οι επιχειρηματικές ροές εργασίας μπορούν να βελτιστοποιηθούν. Το CSP του GRM επιτρέπει σε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) να ενσωματώνει αναλυτικά δεδομένα, μηχανική μάθηση, έξυπνη λήψη δεδομένων και λογισμικό DMS για τη διαχείριση εγγράφων, παρακολούθηση εκδόσεων,