Ο αντίκτυπος της επωνυμίας στην απόφαση αγοράς καταναλωτή

Γράφουμε και μιλάμε πολύ για την απόδοση και την απόφαση αγοράς, καθώς σχετίζεται με την παραγωγή περιεχομένου. Η αναγνώριση επωνυμίας παίζει σημαντικό ρόλο. ίσως περισσότερο από ό, τι νομίζετε! Καθώς συνεχίζετε να βελτιώνετε την επωνυμία σας στον ιστό, λάβετε υπόψη ότι - ενώ το περιεχόμενο ενδέχεται να μην οδηγήσει αμέσως σε μετατροπή - μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση επωνυμίας. Καθώς η παρουσία σας αυξάνεται και η επωνυμία σας γίνεται αξιόπιστος πόρος,