Δεν μπορώ να τα κάνω όλα!

Όταν πλησιάζει η Αργία, ακούτε πολύ περισσότερους ανθρώπους να λένε πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μερικές ακόμη ώρες την ημέρα. Ή αν μπορούσαν να κλωνοποιηθούν, θα μπορούσαν να βρίσκονται σε δύο μέρη ταυτόχρονα και να κάνουν πολύ περισσότερα. Το ίδιο πιθανώς μπορεί να ειπωθεί από τους εμπόρους και πώς αισθάνονται σχετικά με τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν την πολυτέλεια μιας ολόκληρης ομάδας εμπόρων email