Η αιτία και οι συγκλονιστικές συνέπειες των ζητημάτων δεδομένων

Περισσότεροι από τους μισούς εμπόρους πιστεύουν ότι τα βρώμικα δεδομένα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην οικοδόμηση ενός επιτυχούς προγράμματος μάρκετινγκ. Χωρίς ποιοτικά δεδομένα ή ελλιπή δεδομένα, δεν έχετε τη δυνατότητα να στοχεύετε και να επικοινωνείτε με ακρίβεια με τις προοπτικές σας. Με τη σειρά του, αυτό αφήνει ένα κενό στην ικανότητά σας να διασφαλίσετε ότι ικανοποιείτε και τις ανάγκες της ομάδας πωλήσεών σας. Η αποδοτικότητα των πωλήσεων είναι ένα αναπτυσσόμενο τμήμα τεχνολογίας. Η ικανότητα, με εξαιρετικά δεδομένα, να στοχεύσετε προοπτικές, να τις μετατρέψετε σε δυνητικούς πελάτες,