Δωρεάν δημογραφικές αναφορές; Ευχαριστώ Facebook!

Θέλατε ποτέ να αποκτήσετε ένα καλό δημογραφικό προφίλ των πελατών σας ή των συνδρομητών email; Οι εταιρείες πληρώνουν αρκετά για να στείλουν τους καταλόγους τους σε εταιρείες για να ταιριάξουν και να σχεδιάσουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτές. Η αλήθεια είναι, ωστόσο, δεν χρειάζεται! Το Facebook για επιχειρήσεις έχει πολύ ισχυρές αναφορές - και δεν σας κοστίζει ούτε δεκάρα. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο προσαρμοσμένου κοινού του Facebook, μπορείτε να ανεβάσετε τη δική σας λίστα email και στη συνέχεια να εκτελέσετε