Εξερεύνηση CSV: Εργασία με μεγάλα αρχεία CSV

Τα αρχεία CSV είναι θεμελιώδη και είναι συνήθως ο χαμηλότερος κοινός παρονομαστής εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων από οποιοδήποτε σύστημα. Δουλεύουμε με έναν πελάτη αυτήν τη στιγμή που διαθέτει μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων επαφών (πάνω από 5 εκατομμύρια εγγραφές) και πρέπει να φιλτράρουμε, να υποβάλουμε ερωτήματα και να εξάγουμε ένα υπο-τμήμα των δεδομένων. Τι είναι το αρχείο CSV; Ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα είναι ένα οριοθετημένο αρχείο κειμένου που χρησιμοποιεί κόμμα για διαχωρισμό τιμών. Κάθε γραμμή του