Γιατί πρέπει να βάλετε τον ανελκυστήρα σας

Προετοιμασία για εκδηλώσεις που θα κάνουμε φέτος, ο αντιπρόσωπός μας της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - ένας κύριος δικτυωτής - ο Harrison Painter, και συζητούσαμε για όλα όσα μισούσαμε για τις εκδηλώσεις δικτύωσης. Στην κορυφή της λίστας ήταν οι θέσεις πώλησης και ανελκυστήρα. Μερικές φορές, παρευρίσκομαι σε αυτές τις εκδηλώσεις, και αισθάνεται σαν κάποιος να χτυπήσει έναν βομβητή και όλοι βγαίνουν από τη γωνία τους να αιωρούνται. Μπερδεύουν και υφαίνουν τους παρευρισκόμενους