Γιατί πρέπει η εταιρεία σας να πληρώσει για διαχειριζόμενο DNS;

Ενώ διαχειρίζεστε την καταχώριση ενός τομέα σε έναν καταχωρητή τομέα, δεν είναι πάντα καλή ιδέα να διαχειρίζεστε πού και πώς ο τομέας σας επιλύει όλες τις άλλες καταχωρήσεις DNS για την επίλυση του email, των υποτομέων, του κεντρικού υπολογιστή κ.λπ. Η κύρια επιχείρηση των καταχωρητών τομέα σας πωλεί τομείς, δεν διασφαλίζει ότι ο τομέας σας μπορεί να επιλυθεί γρήγορα, να διαχειρίζεται εύκολα και να έχει ενσωματωμένο πλεονασμό Τι είναι η Διαχείριση DNS; Η Διαχείριση DNS είναι πλατφόρμες που ελέγχουν το διακομιστή συστήματος ονομάτων τομέα