Εδώ είναι γιατί πρέπει να ενσωματώσετε τις στρατηγικές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών μέσων

Λάβαμε λίγο νευρικότητα όταν κάποιος μοιράστηκε ένα email εναντίον των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης infographic. Ο πρωταρχικός λόγος που διαφωνήσαμε με τη συζήτηση ήταν ότι δεν πρέπει να είναι ζήτημα επιλογής του ενός ή του άλλου, θα πρέπει να είναι θέμα πώς να αξιοποιήσετε πλήρως κάθε μέσο. Οι έμποροι θα πρέπει να αναρωτιούνται πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων εάν οι προσπάθειες ήταν συντονισμένες. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο το 56% των εμπόρων ενσωματώνουν κοινωνικά