Συνήθεις τύποι εκκαθάρισης δεδομένων στο Excel

Εδώ και χρόνια, έχω χρησιμοποιήσει τη δημοσίευση ως πηγή για να μην περιγράψω απλώς πώς να κάνω πράγματα, αλλά και για να διατηρήσω ένα ρεκόρ για τον εαυτό μου να ψάξει αργότερα! Σήμερα, είχαμε έναν πελάτη που μας έδωσε ένα αρχείο δεδομένων πελατών που ήταν καταστροφή. Σχεδόν κάθε πεδίο είχε λανθασμένη μορφή και ως αποτέλεσμα, δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή των δεδομένων. Ενώ υπάρχουν μερικά υπέροχα πρόσθετα για το Excel να κάνει τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας Visual