Ένας οδηγός για μικρές επιχειρήσεις για διαφήμιση στο Facebook

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να οργανώνουν οργανικά ένα κοινό και να τους αγοράζουν στο Facebook έχει σχεδόν καθυστερήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Facebook δεν είναι ένας μεγάλος πόρος διαφήμισης επί πληρωμή. Με σχεδόν κάθε υποψήφιο αγοραστή που προσπαθείτε να προσεγγίσετε σε μια πλατφόρμα και με τη δυνατότητα να στοχεύσετε και να τους προσεγγίσετε, η διαφήμιση στο Facebook μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ζήτηση για τη μικρή σας επιχείρηση Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις διαφημίζονται στο Facebook 95% του