Περιήγηση στους κανόνες του Wacky των Διαγωνισμών και των Κληρώσεων στο Facebook

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό σας στο Facebook ή σε προωθητικές ενέργειες να αρέσουν στη σελίδα σας, αλλά δεν μπορείτε να ζητήσετε ή ακόμη και να τους ζητήσετε να μοιραστούν τη σελίδα σας; Γεια, είναι η πλατφόρμα τους και οι χρήστες τους, ώστε να μπορούν να κάνουν τους κανόνες όπως θέλουν Εάν θέλετε να προσελκύσετε τους χρήστες τους, πρέπει να περιηγηθείτε σε ορισμένες οδηγίες προώθησης από το Facebook - και οι λαοί στο Shortstack έχουν συγκεντρώσει αυτήν τη συνοπτική παρουσίαση