Ποια είναι η διεύθυνση IP μου; Και πώς να το εξαιρέσετε από το Google Analytics

Μερικές φορές χρειάζεστε τη διεύθυνση IP σας. Μερικά παραδείγματα είναι στη λίστα επιτρεπόμενων ορισμένων ρυθμίσεων ασφαλείας ή στο φιλτράρισμα της κυκλοφορίας στο Google Analytics. Λάβετε υπόψη ότι μια διεύθυνση IP που βλέπει ένας διακομιστής ιστού δεν είναι η εσωτερική διεύθυνση IP του δικτύου σας, είναι η διεύθυνση IP του δικτύου στο οποίο βρίσκεστε. Ως αποτέλεσμα, η αλλαγή ασύρματων δικτύων θα παράγει μια νέα διεύθυνση IP. Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου δεν εκχωρούν στατικές επιχειρήσεις ή σπίτια