Κοινωνικοί σελιδοδείκτες: Απόκρυψη και αναζήτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: - Με τη νέα σχεδίαση ιστότοπου και την έλλειψη χρήσης των συνδέσμων, αποφάσισα να τους βγάλω. Δεν υπάρχουν παράπονα μέχρι τώρα! Αυτή η τροποποίηση εξακολουθεί να λειτουργεί εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Ήμουν το άκρο κάποιων αστείων που συνεχίζονταν στο Nektros. Η καταχώριση αφορούσε το λόγο για τον οποίο πρέπει να απαλλαγείτε από όλους αυτούς τους συνδέσμους σελιδοδείκτη με ένα κλικ στον ιστότοπό σας. Είχα μερικούς άλλους ανθρώπους