Τοποθεσίες για τις παροτρύνσεις σας για δράση

Πάντα δοκιμάζουμε τις κλήσεις για δράση στους δικούς μας ιστότοπους και στους πελάτες μας. Αυτό μπορεί να είναι μια στοιχειώδης ανάρτηση, αλλά υπάρχουν πολλά μέρη για να δώσετε μια διαδρομή για την αφοσίωση στον τυπικό ιστότοπο. Θα ενθαρρύνω τις εταιρείες να προγραμματίσουν αυτές τις τοποθεσίες στα θέματα διαχείρισης περιεχομένου τους για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να προσθέσουν, να ενημερώσουν και να δοκιμάσουν διαφορετικές παροτρύνσεις για δράση. Τοποθεσίες CTA για τον ιστότοπό σας: Σε ολόκληρο τον ιστότοπο - έχοντας μια συνεπή τοποθεσία από σελίδα σε σελίδα