Μαθήματα καλωσορίσματος από ειδικούς σε email

Το μήνυμα καλωσορίσματος θα μπορούσε αρχικά να φαίνεται ασήμαντο, όπως θα υποθέσουν πολλοί έμποροι όταν ο πελάτης έχει εγγραφεί, η πράξη γίνεται και επικυρώνονται στο ρόλο τους. Ως έμποροι, ωστόσο, είναι δική μας δουλειά να καθοδηγούμε τους χρήστες σε όλη την εμπειρία με την εταιρεία, με στόχο την προώθηση μιας συνεχώς αυξανόμενης αξίας ζωής των πελατών. Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της εμπειρίας χρήστη είναι η πρώτη εντύπωση. Αυτή η πρώτη εντύπωση μπορεί