Παρατήρηση: Σχολιάστε και συνεργαστείτε με την παραγωγή βίντεο

Το σχόλιο σάς επιτρέπει να προσκαλείτε χρήστες, να συνεργάζεστε και να σχολιάζετε τα βίντεό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες υπηρεσίες βίντεο ή φιλοξενίας σας όπως Vimeo, Dropbox, Box, Youtube. Όλοι εργάζονται από έναν ιδιωτικό, μοναδικό σύνδεσμο, επιτρέποντάς σας να μοιράζεστε και να παρέχετε σχόλια απευθείας από την ομάδα σας ή τον πελάτη σας χωρίς την ανάγκη για λογαριασμό. Τα σχόλια συλλέγονται με τη χρονική σήμανση του καρέ βίντεο στην αίθουσα προβολής. Μπορείτε να εξαγάγετε τις σημειώσεις απευθείας στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο