Συμπέρασμα Net New Leads: Προσδιορίστε και στείλτε τους καλύτερους οδηγούς στο Salesforce

Οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να ερμηνεύσουν πολλά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες τους και τι τους παρακινεί. Είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε το δάσος από τα δέντρα όταν οι άνθρωποι επικεντρώνονται στο σύστημα εγγραφής τους εναντίον της εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών από όλα τα σήματα σε διαφορετικά συστήματα όπως το Salesforce, το Marketo και το Google Analytics, καθώς και από μη δομημένες πηγές από τον ιστό. Λίγες εταιρείες έχουν τους πόρους ή την εξειδίκευση για να εξορύξουν τα δεδομένα τους και να εφαρμόσουν αναλυτικά στοιχεία που καθορίζουν