Πώς με προετοιμάζει το Τμήμα Λειτουργιών για Προγραμματισμό

Η Άλγεβρα ήταν πάντα το αγαπημένο μου θέμα. Δεν υπάρχει πολλή θεωρία, απλώς μια εργαλειοθήκη μεθόδων και η σειρά των λειτουργιών για επίλυση. Εάν φτάσετε πίσω στο γυμνάσιο, θα θυμάστε (παρατίθεται από το Math.com): Πρώτα κάντε όλες τις λειτουργίες που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις. Στη συνέχεια, κάντε οποιαδήποτε εργασία με εκθέτες ή ριζοσπάστες. Δουλεύοντας από αριστερά προς τα δεξιά, κάντε όλον τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Τέλος, δουλεύοντας από αριστερά προς τα δεξιά, κάντε όλες τις προσθήκες και