Εάν συλλέγετε δεδομένα, ο πελάτης σας έχει αυτές τις προσδοκίες

Μια πρόσφατη αναφορά από το Thunderhead.com επαναπροσδιορίζει την αφοσίωση των πελατών στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού: Engagement 3.0: Ένα νέο μοντέλο για Customer Engagement παρέχει πληροφορίες για ολόκληρη την εικόνα της εμπειρίας των πελατών. Ακολουθούν ορισμένα βασικά ευρήματα: Το 83% των πελατών αισθάνεται θετικό για μια επιχείρηση που αξιοποιεί σωστά τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διατηρούν στους πελάτες τους, για παράδειγμα επισημαίνοντας λεπτομέρειες για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και προσφορές που θα ωφελήσουν.