Παραγωγικότητα: Το "Γρήγορο, φτηνό, καλό" Rubrik

Εφόσον υπήρχαν διαχειριστές έργων, υπήρχε ένα γρήγορο και βρώμικο κόλπο για την περιγραφή κάθε έργου. Ονομάζεται κανόνας "Fast-Cheap-Good" και θα σας πάρει περίπου πέντε δευτερόλεπτα για να το καταλάβετε. Εδώ είναι ο κανόνας: Γρήγορο, φθηνό ή καλό: Διαλέξτε δύο. Ο σκοπός αυτού του κανόνα είναι να μας υπενθυμίσει ότι όλες οι περίπλοκες προσπάθειες απαιτούν αντισταθμίσεις. Όποτε έχουμε κέρδος σε έναν τομέα, αναμφίβολα θα υπάρχει απώλεια κάπου αλλού. Έτσι