5 Βήματα κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματίες πωλήσεων

Συναντήθηκα με έναν πελάτη σήμερα που κατάλαβε τα βασικά του Twitter, Facebook, LinkedIn κ.λπ. και ήθελα να τους δώσω κάποια σχόλια σχετικά με την έναρξη αποτελεσματικής χρήσης των κοινωνικών μέσων. Ο πελάτης ήταν επαγγελματίας πωλήσεων και ήθελε να αρχίσει να εκμεταλλεύεται το μέσο, ​​αλλά δεν ήταν σίγουρος πώς θα εξισορροπήσει τις απαιτήσεις εργασίας του, ενώ θα βελτιώσει μια στρατηγική κοινωνικών μέσων. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα. Η διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση δεν είναι διαφορετική από τη δικτύωση εκτός σύνδεσης.