Ποιοι ρόλοι χρειάζονται στο σημερινό τμήμα ψηφιακού μάρκετινγκ;

Για μερικούς από τους πελάτες μου, διαχειρίζομαι όλο το ταλέντο που απαιτείται για τις προσπάθειές τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Για άλλους, έχουν μικρό προσωπικό και αυξάνουμε τις απαραίτητες δεξιότητες. Για άλλους, έχουν μια απίστευτα ισχυρή ομάδα εσωτερικά και χρειάζονται απλώς συνολική καθοδήγηση και εξωτερική προοπτική για να τους βοηθήσουν να παραμείνουν καινοτόμοι και να εντοπίσουν κενά. Όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά την εταιρεία μου, πολλοί ηγέτες του κλάδου με συμβούλευαν να ειδικευτώ και να ακολουθήσω ένα