Πώς δομούνται οι ομάδες κοινωνικών μέσων

Αυτό το infographic από το GO-Gulf.com κάνει εξαιρετική δουλειά για να δείξει τη μεγάλη ποικιλία στον τρόπο λειτουργίας των ομάδων κοινωνικών μέσων. Μάθετε πόσες προσπάθειες καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στις εκστρατείες κοινωνικών μέσων. Πόσα άτομα έχουν εργαστεί για τις εκστρατείες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποιες ιδιότητες αναζητούν οι εργοδότες σε ειδικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το λεπτομερές infographic μας σχετικά με το πώς οργανώνουν τις ομάδες κοινωνικών μέσων τους Από το γράφημα Go-Gulf, How Organations Structure Social Media Teams. Σκάβω