Οι Πέντε Κερδοφόρες Θέσεις σε οποιαδήποτε Αγορά

Στην προηγούμενη εταιρική μου ζωή, έμεινα έκπληκτος σταθερά από το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που έκαναν τα προϊόντα και των ανθρώπων που τα εμπόρευσαν και τα πούλησαν. Όντας ένα tinkerer και ένα κοινωνικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, θα προσπαθούσα πάντα να βρω έναν τρόπο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των κατασκευαστών και των εμπόρων. Μερικές φορές αυτές οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς, μερικές φορές δεν ήταν. Ωστόσο, κατά την προσπάθεια επίλυσης των εσωτερικών λειτουργιών του