Σημεία αναφοράς: Πόσο καλά αποδίδουν τα διαδικτυακά σας σεμινάρια;

Απλώς προγραμματίσαμε χθες το επόμενο διαδικτυακό μας σεμινάριο και συζητήσαμε κάποια σημεία αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή, την προαγωγή και τη διάρκεια… και τότε μόλις το έλαβα σήμερα! Η ON24 κυκλοφόρησε την έκδοση 2015 της ετήσιας έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης Webinar, η οποία αναλύει τις βασικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στα διαδικτυακά σεμινάρια πελατών ON24 τον τελευταίο χρόνο. Βασικά ευρήματα επιδόσεων στο Webinar Διαδραστικότητα Διαδικτυακού σεμιναρίου - 35% τοις εκατό των διαδικτυακών σεμιναρίων ενσωματωμένων εφαρμογών κοινωνικών μέσων, όπως το Twitter, το Facebook και το LinkedIn και το 24% των διαδικτυακών σεμιναρίων