Τοπική: Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων για επιτραπέζιους υπολογιστές για να αναπτύξετε και να συγχρονίσετε τον ιστότοπό σας στο WordPress

Εάν έχετε κάνει πολλή ανάπτυξη του WordPress, γνωρίζετε ότι είναι συχνά πολύ πιο ευέλικτο και γρήγορο να εργάζεστε στον τοπικό επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή σας από ό, τι πρέπει να ανησυχείτε πάντα για σύνδεση από απόσταση. Η εκτέλεση ενός τοπικού διακομιστή βάσης δεδομένων μπορεί να είναι αρκετά επίπονη, ωστόσο… όπως η ρύθμιση MAMP ή XAMPP για εκκίνηση ενός τοπικού διακομιστή ιστού, προσαρμογή της γλώσσας προγραμματισμού και, στη συνέχεια, σύνδεση με τη βάση δεδομένων σας. Το WordPress είναι πολύ απλό από μια αρχιτεκτονική