Πρόβλεψη Gartner των κορυφαίων 10 τεχνολογιών για το 2011

Depositphotos 43250467 δ

Έχει ενδιαφέρον διάβασμα Η πρόβλεψη της Gartner για τις 10 κορυφαίες τεχνολογίες για το 2011… Και πόσο ουσιαστικά κάθε πρόβλεψη επηρεάζει το ψηφιακό μάρκετινγκ. Ακόμα και οι εξελίξεις στον χώρο αποθήκευσης και υλικού επηρεάζουν τις ικανότητες των εταιρειών να αλληλεπιδρούν ή να μοιράζονται πληροφορίες με τους πελάτες και τις προοπτικές γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.

Οι δέκα κορυφαίες τεχνολογίες για το 2011

 1. Cloud Computing - Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους υπάρχουν σε ένα φάσμα από ανοιχτό δημόσιο έως κλειστό ιδιωτικό. Τα επόμενα τρία χρόνια θα υπάρξει μια σειρά από προσεγγίσεις υπηρεσιών cloud που βρίσκονται μεταξύ αυτών των δύο άκρων. Οι προμηθευτές θα προσφέρουν συσκευασμένες ιδιωτικές εφαρμογές cloud που παρέχουν τις δημόσιες τεχνολογίες υπηρεσιών cloud του προμηθευτή (λογισμικό ή/και υλικό) και μεθοδολογίες (δηλ. Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία και τη λειτουργία της υπηρεσίας) σε μια μορφή που μπορεί να εφαρμοστεί στο εσωτερικό της επιχείρησης του καταναλωτή. Πολλοί θα προσφέρουν επίσης υπηρεσίες διαχείρισης για την απομακρυσμένη διαχείριση της εφαρμογής της υπηρεσίας cloud. Η Gartner αναμένει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν μια δυναμική ομάδα προμήθειας έως το 2012, η ​​οποία θα είναι υπεύθυνη για τις τρέχουσες αποφάσεις και τη διαχείριση cloud.
 2. Εφαρμογές για κινητά και δισκία πολυμέσων - Ο Gartner εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2010, 1.2 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν φορητές συσκευές ικανές για πλούσιο, κινητό εμπόριο, παρέχοντας ένα ιδανικό περιβάλλον για τη σύγκλιση της κινητικότητας και του Ιστού. Οι φορητές συσκευές γίνονται υπολογιστές από μόνοι τους, με εκπληκτική ικανότητα επεξεργασίας και εύρος ζώνης. Υπάρχουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες εφαρμογές για πλατφόρμες όπως το Apple iPhone, παρά την περιορισμένη αγορά (μόνο για τη μία πλατφόρμα) και χρειάζονται μοναδική κωδικοποίηση.

  Η ποιότητα της εμπειρίας εφαρμογών σε αυτές τις συσκευές, οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν τοποθεσία, κίνηση και άλλο περιεχόμενο στη συμπεριφορά τους, οδηγεί τους πελάτες να αλληλεπιδρούν με εταιρείες κατά προτίμηση μέσω κινητών συσκευών. Αυτό οδήγησε σε έναν αγώνα για να προωθήσει τις εφαρμογές ως ανταγωνιστικό εργαλείο για τη βελτίωση των σχέσεων και την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών των οποίων οι διεπαφές βασίζονται αποκλειστικά σε προγράμματα περιήγησης.

 3. Κοινωνικές επικοινωνίες και συνεργασία - Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χωριστούν σε: ανθρώπων και εμπειρογνωμοσύνης. (1) Κοινωνική συνεργασία — τεχνολογίες, όπως wiki, blogs, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, συνεργατικό γραφείο και crowdsourcing. (2) Κοινωνικές εκδόσεις — τεχνολογίες που βοηθούν τις κοινότητες να συγκεντρώσουν μεμονωμένο περιεχόμενο σε ένα χρηστικό και προσβάσιμο από την κοινότητα αποθετήριο περιεχομένου όπως το Youtube και το flickr. (3) Κοινωνική ανατροφοδότηση - λήψη σχολίων και απόψεων από την κοινότητα σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως φαίνεται στο Youtube, το flickr, το Digg, το Del.icio.us και το Amazon. Η Gartner προβλέπει ότι έως το 4, οι κοινωνικές τεχνολογίες θα ενσωματωθούν στις περισσότερες επιχειρηματικές εφαρμογές. Οι εταιρείες πρέπει να συνδυάσουν το κοινωνικό CRM, τις εσωτερικές επικοινωνίες και τη συνεργασία τους, καθώς και τις δημόσιες πρωτοβουλίες κοινωνικών ιστότοπων σε μια συντονισμένη στρατηγική.
 4. Βίντεο - Το βίντεο δεν είναι μια νέα φόρμα μέσων, αλλά η χρήση του ως τυπικού τύπου μέσων που χρησιμοποιείται σε εταιρείες που δεν ανήκουν σε πολυμέσα επεκτείνεται ραγδαία. Οι τεχνολογικές τάσεις στην ψηφιακή φωτογραφία, τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, τον Ιστό, το κοινωνικό λογισμικό, τις ενοποιημένες επικοινωνίες, την ψηφιακή και διαδικτυακή τηλεόραση και τους φορητούς υπολογιστές φτάνουν σε κρίσιμα σημεία ανατροπής που φέρνουν το βίντεο στο mainstream. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, η Gartner πιστεύει ότι το βίντεο θα γίνει ένας συνηθισμένος τύπος περιεχομένου και μοντέλο αλληλεπίδρασης για τους περισσότερους χρήστες και έως το 2013, περισσότερο από το 25 τοις εκατό του περιεχομένου που βλέπουν οι εργαζόμενοι σε μια μέρα θα κυριαρχείται από εικόνες, βίντεο ή ήχο.
 5. Ανάλυση επόμενης γενιάς - Η αύξηση των υπολογιστικών δυνατοτήτων των υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των φορητών συσκευών, καθώς και η βελτίωση της συνδεσιμότητας επιτρέπουν μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις. Καθίσταται δυνατή η εκτέλεση προσομοιώσεων ή μοντέλων για την πρόβλεψη του μελλοντικού αποτελέσματος, αντί να παρέχουμε απλώς δεδομένα προς τα πίσω σχετικά με τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις και να κάνουμε αυτές τις προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη κάθε μεμονωμένης επιχειρηματικής δράσης. Αν και αυτό μπορεί να απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στην υπάρχουσα επιχειρησιακή και επιχειρησιακή υποδομή πληροφοριών, υπάρχει η δυνατότητα να ξεκλειδώσετε σημαντικές βελτιώσεις στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και σε άλλα ποσοστά επιτυχίας.
 6. Κοινωνικό Analytics - Κοινωνικός analytics περιγράφει τη διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων των αλληλεπιδράσεων και των συσχετίσεων μεταξύ ανθρώπων, θεμάτων και ιδεών. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να συμβούν σε εφαρμογές κοινωνικού λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας, σε κοινότητες που αντιμετωπίζουν εσωτερικά ή εξωτερικά ή στον κοινωνικό ιστό. Κοινωνικός analytics είναι ένας όρος ομπρέλας που περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης όπως κοινωνικό φιλτράρισμα, ανάλυση κοινωνικών δικτύων, ανάλυση συναισθημάτων και κοινωνικά μέσα analytics. Τα εργαλεία ανάλυσης κοινωνικών δικτύων είναι χρήσιμα για την εξέταση της κοινωνικής δομής και των αλληλεξαρτήσεων, καθώς και των προτύπων εργασίας ατόμων, ομάδων ή οργανισμών. Η ανάλυση κοινωνικού δικτύου περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων από πολλές πηγές, τον προσδιορισμό σχέσεων και την αξιολόγηση του αντίκτυπου, της ποιότητας ή της αποτελεσματικότητας μιας σχέσης.
 7. Υπολογισμός περιβάλλοντος-γνώσης -Οι υπολογιστές με γνώμονα το περιβάλλον επικεντρώνονται στην έννοια της χρήσης πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον του τελικού χρήστη ή αντικειμένου, τις συνδέσεις δραστηριοτήτων και τις προτιμήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της αλληλεπίδρασης με αυτόν τον τελικό χρήστη. Ο τελικός χρήστης μπορεί να είναι πελάτης, συνεργάτης ή υπάλληλος. Ένα σύστημα που γνωρίζει τα συμφραζόμενα προβλέπει τις ανάγκες του χρήστη και εξυπηρετεί προληπτικά το πιο κατάλληλο και προσαρμοσμένο περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία. Η Gartner προβλέπει ότι έως το 2013, περισσότερες από τις μισές εταιρείες του Fortune 500 θα έχουν υπολογιστικές πρωτοβουλίες με γνώμονα το περιβάλλον και έως το 2016, το ένα τρίτο του παγκόσμιου μάρκετινγκ καταναλωτών για κινητά θα βασίζεται στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης.
 8. Μνήμη κλάσης αποθήκευσης - Η Gartner βλέπει τεράστια χρήση μνήμης flash σε καταναλωτικές συσκευές, εξοπλισμό ψυχαγωγίας και άλλα ενσωματωμένα συστήματα πληροφορικής. Προσφέρει επίσης ένα νέο επίπεδο ιεραρχίας αποθήκευσης σε διακομιστές και υπολογιστές-πελάτες που έχει βασικά πλεονεκτήματα - χώρο, θερμότητα, απόδοση και ανθεκτικότητα μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τη μνήμη RAM, την κύρια μνήμη σε διακομιστές και υπολογιστές, η μνήμη flash παραμένει ακόμη και όταν αφαιρείται η τροφοδοσία. Με αυτόν τον τρόπο, μοιάζει περισσότερο με μονάδες δίσκου όπου τοποθετούνται οι πληροφορίες και πρέπει να επιβιώσουν από την απενεργοποίηση και την επανεκκίνηση. Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο κόστους, απλώς η δημιουργία μονάδων δίσκου στερεάς κατάστασης από φλας θα συνδέσει αυτόν τον πολύτιμο χώρο σε όλα τα δεδομένα σε ένα αρχείο ή ολόκληρο τον τόμο, ενώ ένα νέο επίπεδο που αντιμετωπίζεται ρητώς, δεν αποτελεί μέρος του συστήματος αρχείων, επιτρέπει τη στοχευμένη τοποθέτηση μόνο του υψηλής ποιότητας στοιχεία πληροφοριών που πρέπει να γνωρίσουν τον συνδυασμό απόδοσης και επιμονής που διατίθεται με μνήμη flash.
 9. Πανταχού παρούσα υπολογιστική - Το έργο του Mark Weiser και άλλων ερευνητών στο PARC της Xerox δίνει μια εικόνα του επερχόμενου τρίτου κύματος υπολογιστών όπου οι υπολογιστές είναι αόρατα ενσωματωμένοι στον κόσμο. Καθώς οι υπολογιστές πολλαπλασιάζονται και τα καθημερινά αντικείμενα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με ετικέτες RFID και τους διαδόχους τους, τα δίκτυα θα πλησιάσουν και θα ξεπεράσουν την κλίμακα που μπορεί να διαχειριστεί με παραδοσιακούς συγκεντρωτικούς τρόπους. Αυτό οδηγεί στη σημαντική τάση της ενσωμάτωσης των υπολογιστικών συστημάτων σε λειτουργική τεχνολογία, είτε γίνεται ως ηρεμιστική τεχνολογία είτε ρητά διαχειρίζεται και ενσωματώνεται με την πληροφορική. Επιπλέον, μας δίνει σημαντικές οδηγίες σχετικά με το τι να περιμένουμε με τις πολλαπλασιαζόμενες προσωπικές συσκευές, την επίδραση της κατανάλωσης στις αποφάσεις της πληροφορικής και τις απαραίτητες δυνατότητες που θα οδηγηθούν από την πίεση του γρήγορου πληθωρισμού στον αριθμό των υπολογιστών για κάθε άτομο.
 10. Υποδομή και υπολογιστές που βασίζονται σε υφάσματα - Ένας υπολογιστής με βάση το ύφασμα είναι μια αρθρωτή μορφή υπολογισμού όπου ένα σύστημα μπορεί να συγκεντρωθεί από ξεχωριστές δομικές μονάδες που συνδέονται πάνω από ένα ύφασμα ή ένα εναλλακτικό backplane. Στη βασική του μορφή, ένας υπολογιστής που βασίζεται σε υφάσματα περιλαμβάνει έναν ξεχωριστό επεξεργαστή, μνήμη, I / O και μονάδες offload (GPU, NPU κ.λπ.) που συνδέονται με μια εναλλαγή διασύνδεσης και, το σημαντικότερο, το λογισμικό που απαιτείται για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση τα προκύπτοντα συστήματα. Το μοντέλο υποδομής βάσει υφάσματος (FBI) αφαιρεί φυσικούς πόρους - πυρήνες επεξεργαστών, εύρος ζώνης δικτύου και συνδέσμους και αποθήκευση - σε ομάδες πόρων που διαχειρίζεται ο Fabric Resource Pool Manager (FRPM), η λειτουργικότητα του λογισμικού. Το FRPM με τη σειρά του καθοδηγείται από τη συνιστώσα λογισμικού Real Time Infrastructure (RTI) Service Governor. Ένα FBI μπορεί να παρέχεται από έναν μεμονωμένο προμηθευτή ή από μια ομάδα προμηθευτών που συνεργάζονται στενά ή από έναν ολοκληρωτή - εσωτερικό ή εξωτερικό.

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.